duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Kleiwinprojecten

Hoe het komt dat kleiwinning duurzaam is en in ruimtelijk zin meerwaarde creƫert, zie je in de 21 gerealiseerde projecten langs de grote rivieren. Het is een selectie van projecten waar de winning van klei in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de inrichting van het landschap.

Per project is een analyse gemaakt van het inrichtingsconcept, uitvoering en meerwaarde-effecten. Tevens zijn per project de resultaten kwantitatief vastgelegd waaronder de hoeveelheid gewonnen klei, het gerealiseerde waterstandseffect en de oppervlakte nieuwe natuur. Bovendien is bij de beschreven projecten de klei als grondstof gebruikt ten behoeve van de fabricage van grof-keramische producten.