duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Leeuwensche Waard

De Leeuwense Waard is in feite het westelijk deel van de Drutensche Waarden. Midden in het gebied ligt een grote zandwinplas. Van hieruit is in de periode vanaf 1994 een stelsel van stromende nevengeulen, met name langs het dorp Beneden-Leeuwen, gegraven.

In 1994 is door samenwerking tussen Delgromij en Wereld Natuur Fonds de eerste meestromende nevengeul van Nederland aangelegd. De bestaande eenzijdig aangetakte strang is toen via een kleiput verbonden met de plas Kaliwaal, die in open verbinding staat met de Waal. Hierdoor is met name het oostelijke deel van het gebied interessant voor bijzondere stroomdalvegetaties, mede door aanzienlijke zandafzettingen en rivierduinvorming. Zo zijn hier recent soorten als graskers, brede ereprijs en kattendoorn aangetroffen.

In januari 1995 werd de ontwikkelingsvisie ‘Waaier van Geulen’ gepresenteerd door Delgromij en WNF, waarin een toekomstbeeld werd geschetst van een aangesloten natuurgebied van circa 290 ha dat bestaat uit de Leeuwense Waard, Kaliwaal en de westelijke Drutensche Waard. Belangrijke elementen zijn een natuurgerichte oplevering van kleiwinningen in de Leeuwense Waard en specieberging in de Kaliwaal.

 • Initiatiefnemer
 • Delgromij, Kaliwaal
 • Ondersteund door
 • Wereld Natuur Fonds, FREE nature en ARK natuurontwikkeling
 • Wijze van samenwerken
 • Private natuurontwikkeling (in samenwerking met FREE nature en ARK natuurontwikkeling)
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 80 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 1994 - heden
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 250.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie en dijkenklei
 • Waterstandeffect
 • N.v.t.
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 13 km
 • Nevengeul
 • 4 km
 • Ondiep water
 • 22 hectare
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 13.600 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 1.088 kg per jaar