duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Demen-Dieden

Met verschillende partijen werken K3 en Delgromij aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur en hoogwaterveiligheid tussen Demen en Dieden. In een 110 hectare groot gebied tussen Demen en Dieden in de gemeente Oss werken Natuurmonumenten, Wetering, Rijkswaterstaat en Delgromij / K3 aan een plan voor de ontwikkeling van de natuur in het gebied. Het plan is om de uiterwaarden tussen Demen en Dieden te verlagen en nevengeulen aan te leggen. Dankzij deze ingrepen komt er weer ondiep water en meer variatie in het landschap. Zo verbeteren de natuurwaarden en de ecologische waterkwaliteit van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op overstromingen, wordt de rivier beter zichtbaar en beleef je de natuur beter.

Kleiwinning als drager van het plan

Kleiwinning is de voornaamste drager achter het plan. Een groot deel van het oppervlak van het plangebied wordt ingericht door kleiwinning door onder andere Delgromij. Voldoende kleiwinning is noodzakelijk om de totale herontwikkeling mogelijk te maken. De vrijkomende klei wordt gebruikt als grondstof in baksteen- en dakpanfabrieken en bij dijkverbeteringen.

Onderdeel van MeerMaas

Het project is onderdeel van een groter geheel: ‘MeerMaas’. Onder deze noemer werkt Natuurmonumenten aan de natuurontwikkeling van de bedijkte Maas van Ravenstein tot Heusden. Doel is steeds meer aaneengesloten riviernatuur, aan zowel de Brabantse als Gelderse zijde.

Verbinding met Meanderende Maas

In dit gebied speelt ook het project Meanderende Maas, een project waarbij dijkversterking en hoogwaterveiligheid een grote rol spelen. Het project Demen-Dieden ligt in het gebied van het project Meanderende Maas. Demen-Dieden wordt weliswaar als zelfstandig project uitgevoerd, maar een deel van beide projecten wordt in de toekomst op enig moment gelijktijdig uitgevoerd. Voor de raakvlakken tussen beide projecten is er in de planvormingsfase telkens intensief afstemming geweest tussen beide projecten.

 

Meer informatie: https://www.k3.nl/demendieden 

  • Initiatiefnemer
  • Delgromij
  • Ondersteund door
  • Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat
  • Oppervlakte nieuwe natuur
  • 110 hectare
  • Uitvoeringsperiode
  • vanaf 2022
  • Toepassing van klei
  • Keramische industrie