duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Stadswaard - Nijmegen

De Stadswaard ligt in de uiterwaard van de Waal en hoort bij de stad Nijmegen. Via een bijzondere voetgangersbrug vanaf de Waalkade is het gebied toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht voor natuurontwikkeling. De herinrichting bestaat onder andere uit het graven van een nevengeul, zodat de oude hoogdynamische rivierdynamiek terugkeert. Over de geul komt ook nog een voetgangersbrug van circa 60 meter, zodat er een doorgaande struinroute voor extensieve recreatie blijft bestaan.

Met de inrichting wordt vooral ingezet op recreatie; een uitloopgebied voor de stad Nijmegen met een etalagefunctie voor natuur. Dit is een bewuste keuze om de recreatiedruk op andere, ecologisch meer waardevolle natuurgebieden in de Ooijpolder te verminderen. Parallel aan de ontwikkeling van de Stadswaard heeft De Bastei haar deuren geopend aan de Waalkade. Dit centrum voor natuureducatie en cultuurhistorie wil met excursies vooral inzetten op de naastgelegen Stadswaard.

Een deel van de niet vermarktbare klei die vrijkomt bij de herinrichting wordt gebruikt om een hoogwatervrije vluchtplaats op voormalig fabrieksterrein De Vlietberg aan te leggen voor de grote grazers.

 • Initiatiefnemer
 • Provincie Gelderland / Staatsbosbeheer
 • Ondersteund door
 • Combinatie Vissers - Ploegmakers, F.H.P. Ploegmakers, V/d Wetering
 • Wijze van samenwerken
 • Openbare aanbesteding UAVGC
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • N.v.t.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2016 - 2017
 • Hoeveelheid klei
 • 45.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie / hoogwatervluchtplaats
 • Waterstandeffect
 • Neutraal
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 2 km
 • Nevengeul
 • 1,1 km
 • Ondiep water
 • 5 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • N.v.t.
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • N.v.t.