duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Nederasselt - de Coehoorn

Het behoud en herplanten van de karakteristieke Maasheggen in de uiterwaard stond op gespannen voet met de afvoer bij hoogwater, waarvoor de uiterwaard een belangrijke functie heeft.

Tussen 2005 en 2011 is op een perceel in de Coehoorn, ten zuiden van Nederasselt, klei gewonnen. Hierdoor ontstond ‘hydraulische ruimte’ om rondom dit perceel heggen te herplanten(1). Deze heggen zijn belangrijke lijnelementen, waarlangs de das zich verplaatst van burcht naar foerageergebied en vice versa. Delgromij heeft met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (2) (VNC), voorheen Das en Boom, afspraken gemaakt over duurzaam beheer van deze knip- en scheerheggen.

De door kleiwinning ontstane laagtes leveren geschikt gebied op voor allerlei amfibieën. De kleiwinning maakt bovendien het herstel van de karakteristieke Maasheggen-structuur mogelijk.

(1) Meer ruimte voor de berging van water ter compensatie van opstuwing(doorstroombaarheid) bij hoogwater dat onstaat door de inpassing van Maasheggen
(2) VNC Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: Het VNC zet zich in om het Nederlandse agrarische landschap in ere te herstellen, door het opnieuw in te richten en duurzaam te onderhouden.

 • Initiatiefnemer
 • Delgromij
 • Ondersteund door
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap & Staatsbosbeheer
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 10 hectare
 • Uitvoeringsperiode
 • 2005 – 2011
 • Hoeveelheid klei
 • 150.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Keramische industrie
 • Ondiep water
 • 2,2 hectare
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 1.700 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 136 kg per jaar