duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Rammelwaard

De Rammelwaard is gelegen aan de IJssel ter hoogte van Voorst en hier zijn maatregelen uitgevoerd voor de tweede fase Kaderrichtlijn Water (KRW). Door het nemen van allerlei maatregelen ontstaan meer natuurlijke landschappen waar planten, vissen en bijzondere insecten, die oorspronkelijk bij riviergebieden horen, graag verblijven en zich voortplanten.

Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • Verflauwen van de oevers;
 • Graven van geulen;
 • Verwijderen van de bovengrond;
 • Creëren van steilranden.

Water van goede kwaliteit is daarnaast ook belangrijk voor drinkwaterbereiding, beregening van de akker- en landbouwpercelen en drinkwater voor vee en andere dieren. De maatregelen voor de 2e fase bestaan uit:

 • Het verwijderen van stortsteen;
 • Het aanbrengen van dood hout;
 • Aanleggen van oeverwallen/ kades;
 • Het aanleggen of aantakken van (neven)geulen;
 • Het aanleggen van drempels.

Bij de graafwerkzaamheden in de Rammelwaard (en Reuversweerd) is naar schatting 70.000 m³ keramische klei vrijgekomen. Het merendeel is als dijkenklei benut. Deze maatregelen worden, naast de bovengenoemde 2 locaties, uitgevoerd op zo’n 24 locaties langs het gehele IJssel-traject, waardoor het waterstandseffect niet eenduidig is aan te geven. Vermoedelijk is dit ongeveer neutraal. Uitgangspunt is vooral de extra waarde aan landschap, natuur en biodiversiteit.

 • Initiatiefnemer
 • Waterschap Vallei en Veluwe namens Rijkswaterstaat
 • Ondersteund door
 • Ploegam & V/d Biggelaar
 • Wijze van samenwerken
 • Aanbesteding
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 15 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2016 - 2017
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 70.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie en dijkenklei
 • Waterstandeffect
 • Neutraal
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 11 km
 • Nevengeul
 • 6 km
 • Ondiep water
 • 14 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 2.550 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 204 kg per jaar