duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Rha Breukink

Langs de IJssel, tegenover de Geldersche Toren bij Rha, ligt een gebied dat eigendom is van Breukink. Door het winnen van klei wordt deze brede, agrarisch beheerde uiterwaard verlaagd opgeleverd, met kansen voor foeragerende en broedende wateren weidevogels en steltlopers. Een extensief beheer en een uitgestelde maaidatum met naweiden draagt zorg voor gunstige broedomstandigheden voor weidevogels.

Het beheer van het gebied is na uitvoering gericht op het open houden van het verlaagde terrein. Door het verwijderen van bos- en struweelopslag wordt verlanding en verruiging voorkomen. Hierdoor ontstaat extra biodiversiteit in en rondom de geul. De extra geullengte betekent een positieve bijdrage aan KRW-maatregelen.

 • Initiatiefnemer
 • A.J. Breukink
 • Ondersteund door
 • Delgromij
 • Wijze van samenwerken
 • Private samenwerking
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 4 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2017 - heden
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 32000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie
 • Waterstandeffect
 • 1,2 cm verlaging
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • Plas, dras, ondiep water ten behoeve van water- en weidevogels
 • Nevengeul
 • Geul van 700 meter ondiep water
 • Ondiep water
 • Ca. 2,5 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • Onbekend
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • Onbekend