duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Millingerwaard (nieuw)

In 2005 is het gebied voor de uitvoering van ‘Ruimte voor de Rivier’ in eigendom gekomen bij de toenmalige Dienst Landelijk Gebied om de risico’s tegen hoogwater te verminderen met de aanleg van zogenoemde overloopgebieden. De veiligheidsdoelstelling wordt gecombineerd met robuuste natuurontwikkeling.

Met de aanleg van een (kwel)geulensysteem worden voorwaarden geschept voor natuurlijke processen van de rivier. Dit betekent dat in buitenbochten steile taluds worden aangelegd, die vervolgens door erosie een natuurlijke vorm krijgen. Steile oevers bieden - al dan niet tijdelijk - nestgelegenheid aan soorten als oeverzwaluw en ijsvogel. De steile taluds langs de ‘kwelvingers’ voorkomen dat de oevers dichtgroeien met wilgen.

De doelstelling van het project Millingerwaard is te komen tot een integrale hydraulische taakstelling van 9 cm (waterstandsverlaging) ter plaatse van de rivierkilometers 867 en 868 op de Waal. Deze integrale taakstelling valt uiteen in een taakstelling van 6 cm onder het NURG-programma(1) en 3 cm vanuit de PKB-maatregel(2).

(1) Het NURG-programma (Nadere Uitwerking Rivierengebied) beoogd 7.000 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen in de uiterwaarden van de Rijntakken en het bedijkte deel van de Maas.

(2) PKB-maatregel (Planologisch Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier) valt onder het beleid om het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het benedendstroomse deel van de Maas te realiseren.

 • Initiatiefnemer
 • Dienst Landelijk Gebied / Staatsbosbeheer
 • Ondersteund door
 • Boskalis, V/d Wetering & K3Delta
 • Wijze van samenwerken
 • Aanbesteding
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 420 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2011 - 2021
 • Hoeveelheid klei
 • 250.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie en dijkenklei
 • Waterstandeffect
 • 6 cm verlaging
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 8 km
 • Nevengeul
 • 4 km
 • Ondiep water
 • 73 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 71.400 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 5.712 kg per jaar