duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur, draagt bij aan hoogwaterveiligheid én biedt de grondstof voor duurzame keramische bouwmaterialen zoals metselbaksteen, straatbaksteen en keramische dakpan.
 

Laatste nieuws

GRONDSTOF KLEI VERMELD IN NIEUWE LEIDRAAD CIRCULAIR ONTWERPEN.jpg 16-07-2021

GRONDSTOF KLEI VERMELD IN NIEUWE ‘LEIDRAAD CIRCULAIR ONTWERPEN’

Klei uit de Nederlandse rivierdelta staat vermeld als hernieuwbare grondstof in de nieuwe Leidraad Circulair Ontwerpen van Platform CB ’23. Het Platform wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden en bouw-brede afspraken over circulair bouwen opstellen. De Leidraad is zo’n afspraak.

Lees meer
rha-uiterwaard.jpg 15-07-2021

WAT EEN RELATIEF KLEINE VERANDERING IN DE UITERWAARD VAN RHA BETEKENT VOOR WEIDEVOGELS

Dat ook kleine veranderingen kunnen bijdragen aan de leefomgeving van weidevogels zie je in Rha langs de IJssel. In 2019 en 2020 is de uiterwaard hier door Delgromij zo’n twee meter verlaagd door kleiwinning. Het resultaat is een uiterwaard waar bijna jaarrond water in staat. Ideaal voor weide- en watervogels, want in natte grond is voedsel beter bereikbaar.

Lees meer
DSC_0005.JPG 18-05-2021

Klompenpad geeft Rijnstrangengebied maatschappelijke meerwaarde

Wie door het Rijnstrangengebied loopt, heeft waarschijnlijk geen idee hoe dit natuurlijke gebied is ontstaan. In samenwerking met de provincie Gelderland ontwikkelde Delgromij deelgebied d’n Nooteboom en in opdracht van eigenaar Stichting Twickel en de kopers van de klei: Wienerberger B.V. en Vandersanden is de Kleine Gelderse Waard ontwikkeld door kleiwinning voor baksteenproductie.

Lees meer

330 hectare extra ondiep water

Kleiwinning in het rivierengebied beperkt zich tot het reliëfvolgend afgraven van het kleipakket, waardoor veelal ondiep water (tot 3 meter) ontstaat. Doordat in ondiep water licht tot de bodem kan doordringen ontstaat een zuurstofrijk systeem met veel plantengroei. Het water warmt bovendien snel op en is daardoor uitstekend opgroeihabitat voor bijvoorbeeld vissen en insecten.

De meerwaarde van kleiwinning

De meerwaarde van kleiwinning na analyse van 18 kleiwinprojecten

Uit inventarisatie en analyse van 18 kleiwinprojecten volgt dat kleiwinning vier winnaars telt: de waterstand, de natuur, het ontwikkelde (recreatie)gebied en de bouw. Kleiwinning geeft maatschappelijke meerwaarde en klei is een duurzaam gewonnen grondstof met een groot beschermend karakter.

1.800 hectare nieuwe natuur

Agrarische gronden zijn door kleiwinning – al dan niet in combinatie met zandwinning – omgevormd tot natuur. De grond wordt door de omzetting van agrarische grond naar natuurgrond 85% minder waard. Dit wordt gefinancierd door kleiwinners en de keramische industrie. Gebruik van bakstenen en keramische dakpannen draagt hiermee bij aan de vorming van nieuwe natuur.

projecten

Om te onderbouwen in hoeverre kleiwinning duurzaam is en in ruimtelijke zin meerwaarde genereert zijn 21 gerealiseerde projecten langs de grote rivieren geselecteerd waar de winning van klei in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de inrichting van het landschap en natuurontwikkeling.

Per project is een analyse gemaakt van het inrichtingsconcept, uitvoering en de meerwaarde-effecten. Tevens zijn de resultaten per project te zien zoals de hoeveelheid gewonnen klei, het waterstandseffect en de oppervlakte nieuwe natuur. Bovendien is bij de beschreven projecten de klei als grondstof gebruikt ten behoeve van de fabricage van grof-keramische producten.

40 cm waterstands daling

Het verlagen van het zomerbed zorgt voor meer ruimte voor de rivier. De genoemde projecten zorgen in totaal voor een waterstandsverlaging van 40 cm bij maatgevend hoogwater (MHW). Maatgevend hoogwater is een waterstand die theoretisch eens in de 1250 jaar voorkomt.

Wat vindt natuurbeschermend Nederland?

Natuur en Milieu Gelderland

“Sinds bij Natuur en Milieu Gelderland (voorheen GNMF) het prijswinnende ‘Plan ooievaar’ uitkwam, in 1986, is de natuur in en langs onze rivieren er geweldig op vooruit gegaan. Op een slimme manier is gekozen voor een combinatie van ruimte geven aan de rivier (hoogwaterveiligheid) en natuurontwikkeling, met veel ruimte voor recreatie. Met een goed ontwerp is kleiwinning nu veelal geen bedreiging meer, maar juist een uitkomst en economische drager. Ook voor de toekomst biedt dit nog volop kansen.”