duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur, draagt bij aan hoogwaterveiligheid én biedt de grondstof voor duurzame keramische bouwmaterialen zoals metselbaksteen, straatbaksteen en keramische dakpan.
 

Laatste nieuws

DSC_0297.JPG 24-01-2024

“De onophoudelijke stroom van hernieuwbare klei”

De rivier voert voortdurend kleideeltjes aan. Deze deeltjes, ook wel rivierstof genoemd, verdwijnen grotendeels in zee. Zonde, want als je het opvangt, zou je van het sediment bakstenen kunnen maken. Het klinkt misschien gek ‘van rivierstof bakstenen maken’, maar dit zou in de toekomst best eens werkelijkheid kunnen worden.

Lees meer
DSCN1365.JPG 21-09-2023

Baksteen gevels, dierbare gebouwen, bescheiden impact

De redactie van het magazine B+U (Bouwenuitvoering) maakte een artikel over de milieuprestatie en andere duurzaamheidsaspecten van metselbaksteen en baksteengevels. Resultaat is dat de mei-editie B+U het heldere verhaal over baksteen en baksteengevels bevat. Arie Mooiman, adviseur duurzaamheid bij KNB, vertelt over de milieuprestatie en andere duurzaamheidsaspecten van metselbaksteen en baksteengevels.

Lees meer
Cover het geheim van de baksteen.JPG 28-08-2023

Het geheim van de baksteen

Voor kinderen is er nog veel te ontdekken over de baksteen. KNB heeft daarom het kinderboek ‘Het geheim van de baksteen’ uitgebracht. De reden hiervoor is toekomstige generaties bekend te laten maken met het bouwmateriaal baksteen in hun leefomgeving.

Lees meer

330 hectare extra ondiep water

Kleiwinning in het rivierengebied beperkt zich tot het reliëfvolgend afgraven van het kleipakket, waardoor veelal ondiep water (tot 3 meter) ontstaat. Doordat in ondiep water licht tot de bodem kan doordringen ontstaat een zuurstofrijk systeem met veel plantengroei. Het water warmt bovendien snel op en is daardoor uitstekend opgroeihabitat voor bijvoorbeeld vissen en insecten.

De meerwaarde van kleiwinning

De meerwaarde van kleiwinning na analyse van 18 kleiwinprojecten

Uit inventarisatie en analyse van 18 kleiwinprojecten volgt dat kleiwinning vier winnaars telt: de waterstand, de natuur, het ontwikkelde (recreatie)gebied en de bouw. Kleiwinning geeft maatschappelijke meerwaarde en klei is een duurzaam gewonnen grondstof met een groot beschermend karakter.

1.800 hectare nieuwe natuur

Agrarische gronden zijn door kleiwinning – al dan niet in combinatie met zandwinning – omgevormd tot natuur. De grond wordt door de omzetting van agrarische grond naar natuurgrond 85% minder waard. Dit wordt gefinancierd door kleiwinners en de keramische industrie. Gebruik van bakstenen en keramische dakpannen draagt hiermee bij aan de vorming van nieuwe natuur.

projecten

Om te onderbouwen in hoeverre kleiwinning duurzaam is en in ruimtelijke zin meerwaarde genereert zijn 21 gerealiseerde projecten langs de grote rivieren geselecteerd waar de winning van klei in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de inrichting van het landschap en natuurontwikkeling.

Per project is een analyse gemaakt van het inrichtingsconcept, uitvoering en de meerwaarde-effecten. Tevens zijn de resultaten per project te zien zoals de hoeveelheid gewonnen klei, het waterstandseffect en de oppervlakte nieuwe natuur. Bovendien is bij de beschreven projecten de klei als grondstof gebruikt ten behoeve van de fabricage van grof-keramische producten.

40 cm waterstands daling

Het verlagen van het zomerbed zorgt voor meer ruimte voor de rivier. De genoemde projecten zorgen in totaal voor een waterstandsverlaging van 40 cm bij maatgevend hoogwater (MHW). Maatgevend hoogwater is een waterstand die theoretisch eens in de 1250 jaar voorkomt.

Wat vindt natuurbeschermend Nederland?

Natuur en Milieu Gelderland

“Sinds bij Natuur en Milieu Gelderland (voorheen GNMF) het prijswinnende ‘Plan ooievaar’ uitkwam, in 1986, is de natuur in en langs onze rivieren er geweldig op vooruit gegaan. Op een slimme manier is gekozen voor een combinatie van ruimte geven aan de rivier (hoogwaterveiligheid) en natuurontwikkeling, met veel ruimte voor recreatie. Met een goed ontwerp is kleiwinning nu veelal geen bedreiging meer, maar juist een uitkomst en economische drager. Ook voor de toekomst biedt dit nog volop kansen.”