duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Loonse Waard

In de Loonse Waard is eind vorige eeuw jarenlang zand en keramische klei gewonnen. Hierdoor is een populaire recreatieplas ontstaan, waar ook gezwommen kan worden. Na de hoogwaterperiodes van 1993 en 1995 werden door het Rijk plannen gemaakt om de bescherming tegen overstromingen langs de Maas te verbeteren. Daarnaast ontstond het inzicht om de oevers van de rivier natuurlijker en natuurvriendelijker te maken om het leefgebied van plant en dier te herstellen en zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Net als op diverse andere plekken bleek het bij de Loonse Waard mogelijk door middel van kleiwinning beide doelen tegelijkertijd te realiseren. Rijkswaterstaat en de gemeente Wijchen maakten samen met Delgromij en partijen uit de omgeving een herinrichtingsplan. In de oeverzone is klei afgegraven voor de aanleg van een nevengeul. De geul aan zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse zijde is permanent met de Maas verbonden en draagt zo bij aan een betere afvoer bij hoogwater. De klei is als grondstof gebruikt in de baksteenfabricage. Het werk is in 2009 opgeleverd.

Het ondiepe (tot -3 m) water in de geul vormt tevens een gunstig leefgebied voor planten, vissen en andere organismen die van nature thuishoren in dit rivierenlandschap. Een gezond ecosysteem draagt weer bij aan schoner water. Staatsbosbeheer zet pony’s in voor begrazing, zodat de begroeiing in dit inmiddels fraai ontwikkelde natuurgebied in toom wordt gehouden.

 • Initiatiefnemer
 • Delgromij
 • Ondersteund door
 • Rijkswaterstaat
 • Wijze van samenwerken
 • Private natuurontwikkeling door delfstofwinning
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 3,2 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2004 - 2009
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 320.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie
 • Waterstandeffect
 • N.v.t.
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 1 km
 • Nevengeul
 • 1,2 km
 • Ondiep water
 • 6 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 1.190 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 95 kg per jaar