duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

De Blauwe Kamer

De Blauwe Kamer is binnen het kader van Plan Ooievaar een van de eerste én bekendste natuurontwikkelingsprojecten langs de Grote Rivieren. In 1984 is de uiterwaard verworven door Stichting Het Utrechts Landschap. In 1992 is het project afgerond met het doorsteken van de zomerkade. Er is een nevengeul aangelegd en een strang die door rivierkwel wordt gevoed.

Eind 19e eeuw is op de plaats van de voormalige hofstede een steenfabriek gebouwd en deze heeft tot 1975 gefunctioneerd. Vrijwel het hele gebied is vergraven ten behoeve van de winning van klei; gemiddeld is het terrein circa 1,5 meter verlaagd. In het westen is rond 1960 een kleine zandput ontstaan, waarmee afgetichelde percelen gehercultiveerd werden. Op niet gehercultiveerde delen bleven plassen achter zoals de IJsbaan- en Eendenplas; deze stammen al van de jaren ’40 en ’50 (Kurstjens e.a. 2011).

Door de ligging aan de voet van de Grebbeberg kent het gebied zowel dynamiek en overstromingsinvloeden vanuit de rivier als het uittreden van kwel van de hoge gronden. Het gebied wordt extensief (jaarrond) begraasd met Konikpaarden en Gallowayrunderen.

 • Initiatiefnemer
 • Stichting Het Utrechts Landschap
 • Wijze van samenwerken
 • Samenwerking met kleiwinners waaronder Delgromij
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 120 hectare
 • Uitvoeringsperiode
 • 1992 – 2010
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 100.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Keramische industrie
 • Waterstandeffect
 • Neutraal
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • Onbekend
 • Nevengeul
 • 1,3 km
 • Ondiep water
 • 37 hectare
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 20.400 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 1.632 kg per jaar