duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

In een typisch Nederlands rivierenlandschap ligt aan de voet van het Veluwemassief de Vaalwaard, een smalle uiterwaard langs de IJssel, nabij Giesbeek. In het gebied is recent klei en zand afgegraven om de stromingsdynamiek te vergroten.

Bij hoogwater moeten de ontstane geulen gaan meestromen, hetgeen ruimte schept voor de ontwikkeling van een meer gevarieerde uiterwaard. Het creƫren van een instroomopening en de aanleg van een geleidedam leidt in combinatie met een verlaagde oeverzone tot een meer avontuurlijk landschap.

De Vaalwaard is van grote betekenis voor ganzen en steltlopers. Op de hogere delen zijn her en der stroomdalvegetaties met kruisdistel aanwezig. In de lagere delen broedt soms een kwartelkoning. De knotwilgen zijn belangrijk als broedplaats voor onder andere steenuilen en vormen een kenmerkend element in het gebied. Als vogelrustgebied is de Vaalwaard niet toegankelijk voor publiek.

Het gebied scoort erg goed op landschapsversterking en natuurontwikkeling. Specifiek komt dit neer op 52 hectare extra natuur en 1 kilometer geulen.

 • Initiatiefnemer
 • Natuurmonumenten & Ballast Nedam
 • Ondersteund door
 • Delgromij
 • Wijze van samenwerken
 • Publiek private samenwerking
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 17,4 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2012 - 2016
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 75.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie
 • Waterstandeffect
 • Neutraal
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 3 km
 • Nevengeul
 • 1,5 km
 • Ondiep water
 • 3 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 2.958 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 237 kg per jaar