duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Hooge Waard

Langs de IJssel, ter hoogte van Olst en Welsum ligt het project IJsseluiterwaarden Olst.

Het belangrijkste doel van dit project is een grotere veiligheid bij hoog water. Een van de deelprojecten waarbinnen deze doelstelling is uitgevoerd is de Hooge Waard door de aanleg van nevengeulen in het gebied. Daarnaast zijn er soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd in de Fortmonderwaard en de Welsumerwaard. Binnen het gehele project kreeg ook de natuur met de aanleg van nevengeulen meer ruimte, waardoor zich hier volop riviergebonden planten en dieren zullen vestigen. Aan de recreant is ook gedacht. Door de aanleg van een vissteiger, een brug en diverse wandel- en fietsroutes én een bijdrage aan de realisatie van het Infocentrum IJssel bij Den Nul, kan iedereen het gebied beter dan ooit beleven.

Het project is uiteindelijk in zes verschillende fases uitgevoerd. De deelgebieden Duursche Waarden, Noordelijke Roetwaard, Oenerdijkerwaarden, De Zaai en De Enk zijn voor 2016 al afgerond. Najaar 2016 was het laatste deelgebied Welsumerwaard Zuid klaar. In totaal werd er ruim 2 miljoen m³ grond ontgraven en 255 ha nieuwe natuur ontwikkeld. De hoeveelheid keramische klei was circa 60.000 m³.

 • Initiatiefnemer
 • Dienst Landelijk Gebied (namens Ministerie van EZ/ I&M)
 • Ondersteund door
 • Roelofs, Oosterhuis & Delgromij
 • Wijze van samenwerken
 • Aanbesteding in het kader van NURG
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 30 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2013 - 2015
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 60.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie
 • Waterstandeffect
 • Ca. 7 cm verlaging
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 2 km
 • Nevengeul
 • 4,2 km
 • Ondiep water
 • 18,6 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 5.100 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 408 kg per jaar