duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Hemelrijkse Waard

In de Hemelrijkse Waard, tussen Oijen en Lithoijen, is door kleiwinning ruimte ontstaan voor echte riviernatuur met nevengeulen, veel reliƫf en ooibossen. De Maas mag hier weer overstromen, zonder dat de omgeving bang hoeft te zijn voor natte voeten.

Na de uitvoering van het succesvolle pilotproject aan de oostkant van het gebied, is een gebied van 225 hectare op de schop gegaan. In totaal is ongeveer een miljoen kubieke meter klei afgegraven. Een groot deel is gebruikt voor versteviging van de dijken. Een kleiner deel is via de Maas afgevoerd richting de fabrieken voor dakpannen en bakstenen.

De nevengeulen zijn perfecte kraamkamers voor allerlei vissoorten. De jonge visjes vinden hier beschutting tussen de waterplanten en wilgenwortels en er is een overvloed aan voedsel. Dit trekt weer allerlei visetende vogels aan, waaronder aalscholver en grote zilverreiger. De ooibosrijke oevers vormen bovendien geschikt leefgebied voor de bever.

 • Initiatiefnemer
 • Rijkswaterstaat & Natuurmonumenten
 • Ondersteund door
 • V/d Wetering & Delgromij
 • Wijze van samenwerken
 • Publiek private natuurontwikkeling
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 225 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2004 - 2016
 • Hoeveelheid klei
 • 1.000.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie en dijkenklei
 • Waterstandeffect
 • 4 cm verlaging
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 6 km
 • Nevengeul
 • 3 km
 • Ondiep water
 • 29 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 38.250 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 3.060 kg per jaar