duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Amerongen (West)

Tussen het voormalige steenfabrieksterrein bij Elst en de stuw van Amerongen ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard is in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat.

Door klei af te graven zijn zowel in het westelijke als het oostelijke deel van de Amerongse Bovenpolder moerassen ontstaan, die worden gevoed door kwelwater vanuit de Utrechtse Heulvelrug. Door het kwelwater staan deze delen gedurende een groot deel van het jaar onder water. Een afwateringssloot maakt het mogelijk de waterstand in de moerassen te reguleren.

Dit project maakte deel uit van Europese afspraken voor verbetering van de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water). De uitvoeringskosten zijn betaald door Rijkswaterstaat vanuit dit programma en door subsidie vanuit INTERREG(1). Daarnaast financiert de Provincie Utrecht een aantal maatregelen specifiek voor een aantal doelsoorten, onder andere het kwelmoeras in het oosten van het gebied.

Het graven van de kwelgeul was ook onderdeel van het NURG-programma (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. DLG zorgde voor de uitvoering.

Door de genomen maatregelen zijn geschikte leefgebieden ontstaan voor amfibieƫn, kleine zoogdieren, insecten en moerasvogels. Een uitkijktoren geeft zicht op de Bovenpolder, de Nederrijn en Kasteel Amerongen.

(1) INTERREG: Een Europese subsidieregeling die mogelijkheden biedt om internationaal samen te werken in duurzame projecten. Ook stimuleert INTERREG samenwerking in Europa voor meer innovatiekracht en een beter milieu.

 • Initiatiefnemer
 • DLG namens Provincie Utrecht & Staatsbosbeheer
 • Ondersteund door
 • Boskalis, V/d Wetering in samenwerking met Delgromij
 • Wijze van samenwerken
 • Gezamenlijke opdrachtgeverschap
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 17 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2007 - 2010
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 180.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie
 • Waterstandeffect
 • N.v.t.
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • N.v.t.
 • Nevengeul
 • N.v.t.
 • Ondiep water
 • 5 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 2.890 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 231 kg per jaar