duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Werk in uitvoering voor meer waterveiligheid en nieuwe riviernatuur 03-11-2017

Nov. 2017 - Het plangebied van de Rijnwaardense Uiterwaarden is ruim 1000 hectare groot . Binnen de grenzen van de Rijnwaardense Uiterwaarden zijn vijf verschillende initiatiefnemers verantwoordelijk voor zeven projecten.

De projecten dienen gezamenlijk de taakstelling van 7 cm waterstandsdaling in de rivier bij maatgevend hoog water te behalen. Tevens wordt 500 ha. nieuwe natuur gerealiseerd en worden de mogelijkheden voor recreatie en toegankelijkheid vergroot. Het gaat om de projecten Groene Rivier Pannerden, Lobberdense Waard, Geitenwaard, Bijlandse Waard, Regelwerk Pannerden, Oevergeul Bovenrijn en Recreatieplas De Bijland. 

Ga voor de actuele ontwikkelingen in de Rijnwaardense Uiterwaarden naar de nieuwsbrief.

Velp, 3 november 2017