duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Kleine verandering wereld van verschil voor weidevogels 15-07-2021

Dat ook kleine veranderingen kunnen bijdragen aan de leefomgeving van weidevogels zie je in Rha langs de IJssel. De uiterwaard is hier door Delgromij zo’n 2 meter verlaagd door kleiwinning. Het resultaat: een bijna jaarrond natte uiterwaard. Ideaal, want in natte grond is voedsel beter bereikbaar.

Film verlaagde uiterwaard in Rha is weidevogelparadijs aan de IJssel
Bekijk hier het filmpje (of klik hieronder op de foto).

Bekijk de video

Boer Arend-Jan Breukink wilde iets doen voor de weidevogels
Samen met de eigenaar van de percelen langs de IJssel, Arend-Jan Breukink, is een plan bedacht om in de open uiterwaarden kleiwinning uit te voeren. Arend-Jan maakt zich zorgen over de natuur en wil weidevogels een helpende hand toesteken. Door winning van klei is een gebied van ongeveer vier hectare in de uiterwaarden verlaagd en versterkt als weidevogelgebied.

Lees hier het verhaal van Arend-Jan Breukink in de Gelderlander. 


Kluut, grutto, kievit, scholekster.. bijna iedere weidevogel is al gespot
Bij een bezoek aan het gebied dit voorjaar met Arend-Jan is goed te zien dat deze herinrichting zeer goed geslaagd is. Arend-Jan laat zien wat hier inmiddels al aan flora en fauna te vinden is. In de uiterwaard is een terrein te vinden met een ondiep stuk water waar kluten, tureluurs, scholeksters en kleine plevieren rondscharrelen. Rondom het water zijn grassen, kruiden en bloemen te vinden waar veel insecten op af komen.

Arend-Jan: “Ik had nooit gedacht dat je in zo’n relatief korte tijd al zo’n grote verandering zou zien. Inmiddels heb ik al ruim twintig weide- en watervogelsoorten geteld. Van de gele kwikstaart tot de kneu en van de grutto tot de stern. Met name als we kijken naar het aantal broedparen. Niet alleen op het ingerichte terrein, maar ook op direct aansluitende landbouwgronden. Zo steeg het aantal gelokaliseerde kievitsnesten – gemonitord in opdracht van Sovon Vogelonderzoek Nederland – van 8 in 2020 naar 37 in 2021. En dat op totaal nog geen 20 hectare land. Heel bijzonder! Ik vind dit project enorm geslaagd.” 

Kievit

Klei, essentiële grondstof voor de bouwsector
De gewonnen klei is vervoerd naar steenfabrieken in de regio, waar er bakstenen van zijn gemaakt. Zo leveren we als kleisector enerzijds grondstoffen voor de bouwsector, anderzijds helpen we de natuur een handje.
Dat smaakt naar meer
Ten oosten van het inmiddels heringerichte natuurgebied kijkt Delgromij naar de mogelijkheid om nog een deel van de uiterwaard te verlagen. Zo kan door herinrichting een aaneengesloten leefgebied voor weide- en watervogels gerealiseerd worden. Diversiteit is belangrijk voor veel aspecten in de natuur. Het mooiste is als er een netwerk van gebieden ontstaat die met elkaar verbonden worden. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van flora en fauna.

Meer informatie op www.k3.nl/rha