duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Waardevolle natuurontwikkeling langs grote rivieren (rapport) 10-03-2021

In januari 2021 verscheen het rapport 'Waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren'. In bijna heel Nederland staat de biodiversiteit onder druk, behalve in het rivierengebied. Dit is het grootste succes van het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG).

6.700 hectare nieuwe natuur in het rivierengebied
De biodiversiteit staat in een groot deel van Nederland nog altijd onder druk. Het rivierengebied vormt hierop een uitzondering. In 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare nieuwe natuur bijgekomen. De rivieren zijn meer gaan leven en de biodiversiteit is toegenomen. Dit is het grootste succes van het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’ (NURG).

Er is nieuwe natuur langs de Rijntakken en de bedijkte Maas bijgekomen. NURG is een inspirerend voorbeeld voor andere grote natuurontwikkelingsopgaven, in het rivierengebied en daarbuiten. NURG is een programma van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is uitgevoerd.

Foto bever: © Twan Teunissen, Staatsbosbeheer

Waardevolle toepassing door kleiwinning

We graven in Nederland niet alleen klei af omdat we de grondstof nodig hebben. Met het winnen van klei voorkomen we overstromingen en geven we Nederland nieuwe natuur. Nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. Prachtige plekken waar iedereen kan ontspannen en genieten.

Lees het rapport
Het rapport 'Waardevolle natuurontwikkeling langs de grote rivieren: 25 jaar kansen pakken en volhouden' is een gezamelijke uitgave van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, inclusief Rijkswaterstaat. 

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van riviernatuur zijn te lezen op: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.