duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Stientje van Veldhoven (D66) ontvangt eerste exemplaar Duurzame Kleiwinning 23-06-2017

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven nam 16 mei 2017 het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport 'De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren' in ontvangst, een onderzoek naar duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen.

Zij deed dat als fungerend voorzitter van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu.  Van Veldhoven (D66) ontving het rapport uithanden van Bert Jan Koekoek, vicevoorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek en directeur van Wienerberger, producent van bouwkeramiek.

Uit het onderzoek blijkt dat de alliantie tussen kleiwinning voor bouwproducten, rivierverruiming en natuurontwikkeling een bewezen bijdrage levert aan verduurzaming van de Nederlandse samenleving. ''Hiermee dient rekening te worden gehouden bij toekomstig beleid zoals op het gebied van Natura 2000 en een circulaire economie'', aldus de KNB vicevoorzitter in een toelichting. 

15 jaar kleiwinning

Het onderzoek is resultaat van samenwerking van branchevereniging KNB met kleiwinner K3Delta. Het werd gefinancierd door RVO Nederland. Het onderzoek bevat de resultaten van vijftien jaar kleiwinning op basis van achttien projecten: 1800 hectare nieuwe natuur, 40 cm waterstandsverlaging en 330 hectare extra ondiep water met veel biodiversiteit en genoeg klei voor bakstenen en dakpannen van circa 600.000 nieuwe eengezinswoningen. 

KNB deed het onderzoek in overleg met kleiwinners en in het licht van Nederland Circulair, het Grondstoffenakkoord en andere beleidsinitiatieven die zich richten op klimaatverantwoord ondernemen en bescherming van het Natuurlijk Kapitaal.

Aantoonbare impact

Het meten van de feitelijke impact en het aantonen van concrete resultaten van kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen beoogt een bijdrage te leveren aan nieuw beleid op het gebied van natuurbeheer, waterveiligheid en de voorziening in grondstoffen. Dat is actueel zoals dit jaar in het kader van de implementatie van Natura 2000 in Nederland, de evaluatie van de Beleidslijn grote rivieren en het Grondstoffenakkoord.

Goede samenwerking met natuurbeschermers

Quotes in het rapport van de zijde van o.a. Natuurmonumenten, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en ARK Natuurontwikkeling maken duidelijk dat natuur- en milieuorganisaties zich herkennen in de conclusies. "Door rivierverruimende maatregelen wordt de afvoercapaciteit vergroot en ontstaan er nieuwe kansen voor natuur en landschap. Natuurontwikkeling en kleiwinning zijn hierbij een ijzersterke combinatie'' aldus Fons Mandigers, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten'.

Foto: René van den Burg

Velp, 16 mei 2017