duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Natuursucces in Millingerwaard smaakt naar meer 22-02-2022

De Millingerwaard is een uniek gebied in Nederland. Hoogwaterveiligheid, natuur en recreatie worden gecombineerd in dit gebied dat onderdeel uitmaakt van de Gelderse Poort. In een korte periode is goed te merken dat de natuur al volop zijn gang gaat. Dit succes dat mogelijk is gemaakt door kleiwinning smaakt naar meer.

Plan levende rivieren

In de Gelderlander verscheen dit weekend een artikel waarin Wouter Helmer, medeoprichter ARK Natuurontwikkeling, vertelt over het succes in de Gelderse Poort. Hij vertelt dat er steeds meer aandacht gaat naar de rivieren zelf. De Waal is een turbulente rivier die voor veel vissen en ander waterleven niet geschikt is. Door het opengraven en mee laten stromen van nevengeulen kun je het rivierleven terug laten keren. Het plan 'Levende Rivieren' werd geboren. Het is mooi dat we dit kunnen combineren met de winning van klei.  

Van landbouwgrond naar natuurgebied

Tot halverwege de jaren ‘90 was de Millingerwaard landbouwgebied. Nu is het een gebied met ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen waar paarden en runderen vrij rondlopen. Dat is niet zomaar ontstaan. Door onder andere kleiwinning heeft het gebied een ware metamorfose ondergaan. Kleiwinning zorgde voor een grote geul die dwars door het gebied heenloopt. Haaks op de grote geul zijn 'vingers' gemaakt; de ondiepe kwelgeulen.  

Natuur, recreatie en hoogwaterveiligheid

Door de nieuwe inrichting krijgt de specifieke riviernatuur alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. In de Millingerwaard vind je natuur die alleen langs de rivieren voorkomt: ooibossen met boomsoorten die gewend zijn om af en toe met hun voeten in het water te staan, moerassen, kruidenrijke graslanden, plassen en rivierduinen. Bezoekers kunnen naar hartenlust struinen en genieten van de flora en fauna. In de Millingerwaard mag je overal komen. Ook buiten de gebaande paden. 
Daarnaast zorgt deze inrichting ook voor hoogwaterveiligheid. De Millingerwaard is verruimd en kan bij hoogwater onderstromen. Het gebied wordt dan onderdeel van het stroomgebied van de Waal.

Kleiwinning is de financiële motor van de herinrichting

Zonder grondstoffenwinning en een goede samenwerking tussen verschillende (natuur)organisaties is het niet mogelijk om een herinrichting te realiseren. In de Millingerwaard is onder meer kleiwinning de financiële motor geweest. Steenfabrieken hebben goede klei nodig hebben om bakstenen en dakpannen te produceren. Door verschillende functies van een gebied te combineren, zoals rivierverruiming en natuurontwikkeling. Delgromij wint de klei en richt het gebied opnieuw in. Zo zijn al heel wat mooie pareltjes ontstaan. De focus ligt op de ontwikkeling van nog meer gebieden waar mens en dier van kunnen genieten.