duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Natuurorganisaties verenigen zich in nieuwe website: Ruimte voor Levende Rivieren 29-11-2017

Op 2 november 2018 is de website levenderivieren.nl online gegaan. Op deze website presenteren zes organisaties die actief zijn in het rivierengebied de visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Vijfentwintig jaar geleden zag de visie Levende Rivieren van Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied. De afgelopen vijfentwintig jaar heeft dat veel opgeleverd voor natuur en landschap langs onze rivieren. Een indrukwekkende oogst aan nieuwe natuurgebieden en slimme coalities met bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid en delfstoffenwinning. Circa 15.000 hectare nieuwe natuur heeft deze visie mede opgeleverd.

Maar er is nog volop werk aan de winkel op het gebied van natuurontwikkeling en klimaatverandering. In de nieuwe visie Ruimte voor Levende Rivieren staan oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van nu.

Onze visie is geen blauwdruk, maar een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Samen kunnen we meer ruimte scheppen voor een levend en klimaatbestendig rivierenland.

De visie Ruimte voor Levende Rivieren is hier te downloaden. Meer informatie over Ruimte voor Levende Rivieren is te vinden op de website levenderivieren.nlVelp, 29 november 2017