duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

Herinrichting uiterwaarden Demen en Dieden van start 13-04-2022

De herinrichting van de uiterwaarden tussen Demen en Dieden is officieel van start! Tijdens een feestelijke startbijeenkomst op donderdag 7 april schepten de betrokken partijen de eerste kruiwagen klei weg.

In de uiterwaarden bij Demen en Dieden wordt de komende jaren gewerkt aan nieuwe natuur én hoogwaterveiligheid. Dat gaan Delgromij en K3 doen door kleiwinning. Door de herinrichting komt er via geulen weer ondiep water en meer variatie in het landschap. Zo versterken we de biodiversiteit en de ecologische waterkwaliteit van de Maas. Bovendien verkleint het de kans op overstromingen, wordt de rivier beter zichtbaar en is de natuur beter te beleven. De gewonnen klei wordt gebruikt voor de productie van bakstenen.

Foto: © Rijkswaterstaat – J. van Houdt

Het begin van iets moois

Met piketpaaltjes was een deel van de loop van een van de toekomstige geulen al zichtbaar gemaakt in het veld. Afgevaardigden van Natuurmonumenten, K3Delta, Wetering, Rodruza en Rijkswaterstaat schepten symbolisch de eerste kruiwagen klei uit de toekomstige geul weg én plantten de eerste paar nieuwe bomen. Want kleiwinning en natuurontwikkeling trekken in dit project samen op!  

Van links naar rechts op de foto: Hans van de Wetering (Wetering), Ivo Würzner (Rodruza), Iwan Reerink (K3Delta/Delgromij), Frank Berends (Rijkswaterstaat), Fons Mandigers (Natuurmonumenten).

Meer info over het project Demen-Dieden? 
Kijk op: https://www.k3.nl/demendieden.