duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

GRONDSTOF KLEI VERMELD IN NIEUWE ‘LEIDRAAD CIRCULAIR ONTWERPEN’ 16-07-2021

Klei uit de Nederlandse rivierdelta staat vermeld als hernieuwbare grondstof in de nieuwe Leidraad Circulair Ontwerpen van Platform CB ’23. Het Platform wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden en bouw-brede afspraken over circulair bouwen opstellen. De Leidraad is zo’n afspraak.

Platform CB ’23 wil transparant werken aan de circulaire uitdagingen voor alle schakels in de bouwketen. Het is gericht op actie, versnelling en opschaling met een zo breed mogelijk draagvlak. Des te belangrijker dat de Leidraden die het opstelt (er zijn er meer) voor iedereen goed herkenbaar zijn. 

De Leidraad Circulair Ontwerpen bevat een tekst over het ontwerpen met hernieuwbare grondstoffen en een uitleg over de strategie daarvoor. In de Leidraad staat te lezen: “Er moet naar het gebruik van hernieuwbare grondstoffen uit de directe omgeving worden gestreefd die in balans is met de lokale ecologie.”  In dezelfde alinea worden vervolgens voorbeelden aangehaald van hernieuwbare grondstoffen waaronder klei. “Voorbeelden van hernieuwbare grondstoffen zijn: bomen in bossen, grassen in grasland, klei uit de Nederlands rivierdelta en vruchtbare grond.”