duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug

10 (natuur) organisaties ondertekenen ‘Groene Afspraak’ voor duurzame kleiwinning 23-05-2022

De ondertekening van de ‘Groene Afspraak’ op vrijdag 20 mei jl. betekent een mooie en groene toekomst voor de kleiwinning in Nederland. 10 samenwerkingspartners spreken met de ondertekening de ambitie uit zich de komende 15 jaar in te zetten voor duurzame kleiwinning.

Om precies te zijn kleiwinning waarin het klimaat en de natuur een belangrijke rol spelen.

Bijzondere samenwerking tussen 10 organisaties

Het is een bijzondere samenwerking waarin 5 natuur- en milieuorganisaties: Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur en Milieufederatie Gelderland, Natuur en Milieufederatie Limburg en Staatsbosbeheer, en 4 partijen uit het bedrijfsleven: KNB-keramiek (brancheorganisatie voor de keramische industrie), Wetering, K3 en Delgromij zich de komende 15 jaar verbinden aan de Groene Afspraak. Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt de Groene Afspraak.

Ondertekening op de plek waar het allemaal begon

De afgelopen 25 jaar heeft de succesvolle samenwerking tussen natuur- en milieuorganisaties en de kleiwinsector al geleid tot 12.000 hectare nieuwe natuur. Plekken met een aantrekkelijker, veiliger en ecologisch vitaler riviersysteem met een verbeterde biodiversiteit. Hier heeft de zogenaamde duurzame ‘reliëfvolgende kleiwinning’ aan bijgedragen. De feestelijke ondertekening vond plaats in de Millingerwaard (onderdeel van de Gelderse Poort). Hier is het innovatieve concept van kleiwinning, die de natuurlijke bodemgesteldheid volgt en de basis voor natuurontwikkeling legt, destijds uitgevonden.

Bij de ondertekening leverde ook Peter van ’t Hoog, gedeputeerde Water van de provincie Gelderland, een bijdrage. Hij ging in op de rol van de provincie met het oog op Panorama Gelderse Rivieren. Dit is uitwerking van het toekomstperspectief en de provinciale ambities voor de Gelderse rivieren.

Groene Afspraak bestaat uit 10 punten

Één van de punten is de voortzetting van de methode reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting. Zo dragen we bij aan een aantrekkelijk rivierenlandschap én voorzien we de bouwsector van hoogwaardige en hernieuwbare grondstoffen. Het streven is om gezamenlijk circa 75 hectare per jaar gebiedsontwikkeling te realiseren door reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting in het winterbed van de rivieren. 

Benieuwd naar de andere 9 punten? Klik hier

Duurzame kleiwinning als groene motor voor klimaatbestendig rivierensysteem

Duurzame kleiwinning is een belangrijke groene motor voor een klimaatbestendig rivierensysteem. Hierdoor krijgt de natuur alle ruimte en kunnen mensen veilig wonen, werken en recreëren. Daarnaast zorgt de vrijkomende klei in keramische producten zoals bakstenen en dakpannen bij aan de klimaatdoelen en aan de doelen van de circulaire bouweconomie zoals het beschermen van grondstoffenvoorraden. Klei is namelijk een grondstof die nooit op raakt. Het is dus een hernieuwbare grondstof.

Plan Ruimte voor Levende Rivieren

De Groene Afspraak maakt deel uit van het Plan Ruimte voor Levende Rivieren. Hierin zijn uitgangspunten en kansen vastgelegd voor ‘levende en leverende rivieren‘. Het plan streeft naar een verdubbeling van het huidige aantal hectares riviernatuur en verbindingen tussen natuurgebieden (overstromingsvlakten en aangrenzende binnendijkse gebieden). En naar een hogere kwaliteit van het onderwaterleven en naar meer rivierdynamiek.

Blijf op de hoogte

Volg de ontwikkelingen op deze website. Of kijk op de websites van de deelnemende organisaties waar de ontwikkelingen van de Groene Afspraak en projecten ook te volgen zijn. De samenwerkingspartners kijken er naar uit de komende 15 jaar mooie stappen met elkaar te kunnen maken.