duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Reliëfvolgend ontkleien

Bij kleiwinning wordt zorgvuldig te werk gegaan en gehandeld volgens een door de minister van LNV goedgekeurde Gedragscode. Eind 20e eeuw werd behoud van de steeds schaarser wordende natuur een permanent aandachtspunt. Het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde het plan 'Levende Rivieren' en in samenwerking met de kleiwinners en de keramische industrie werd een nieuwe methode van kleiwinning ontwikkeld. Bij dit 'reliëfvolgend ontkleien', worden andere bodembestanddelen zoals zand in hun natuurlijke vorm behouden en kunnen oude stroomgeulen zich herstellen.