duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Overige meerwaarde

Naast de meerwaarden die keer op keer een win-win situatie opleveren wordt bij kleiwinningsprojecten ook invulling gegeven aan Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen, CO2-vastlegging door extra vegetatiegroei en het omvormen van landbouwgrond naar natuur dat bijdraagt aan de reductie van stikstof en ammoniak in de bodem en lucht.