duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Kleiwingebieden

Klei wordt op diverse locaties gewonnen. Hierbij is 50% van de klei uit secundaire winningen ontgraven. Dit houdt in dat er klei gewonnen wordt op locaties waar grondwerk in uitvoering is voor andere doeleinden. De andere 50% wordt gewonnen uit projecten. Binnen deze projecten wordt 20% binnendijks en 30% in uiterwaarden gewonnen.