duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Kleiwingebieden

Klei wordt op diverse locaties gewonnen. Zo’n 70% van de totale kleiproductie in Nederland is afkomstig van rivierklei uit de uiterwaarden van de grote rivieren. De winning van klei levert nagenoeg altijd maatschappelijk gewaardeerde herinrichtingen op. Met meerwaarde voor hoogwaterveiligheid, de natuur en/of recreatie. Binnendijks gewonnen rivierklei vormt ongeveer 25% van de totale productie, de andere 5% is löss. Het verschil tussen klei en löss (ook wel leem genoemd) is dat klei door water (rivier of zee) is afgezet en löss door de wind.

Bij ‘vergravingen’ die hoe dan ook plaatsvinden bij kleiwinning gaat het bij binnendijkse klei en löss nagenoeg altijd om de nuttige inzet van ‘grondoverschot’. Dat is klei die vrijkomt bij andere doelen dan herinrichting door grondstoffenwinning. Denk hierbij aan bouwputten die ontstaan bij de realisatie van bouwwerken, infrastructuur, havens, natuur- en recreatiegebieden, etc. We noemen dit ook wel secundaire winning. Ook het gebruik van deze klei past daarom goed bij de uitgangspunten van circulair bouwen.

Het herinrichten van gebieden door de winning van bouwgrondstoffen wordt beschouwd als nationaal belang. Er wordt immers gezorgd voor grondstoffen die nodig zijn voor de bouwopgave die we in Nederland hebben. Door de winning van grondstoffen richten we nieuwe landschappen – die klimaat adaptief zijn - in. Een prachtige alliantie!