duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Hoogwaterveiligheid

De grote rivieren moeten in de toekomst naar verwachting meer water afvoeren. Door klimaatverandering komen er extremere hoeveelheden regenwater door onze rivieren (hoogwater) en ontstaan op andere momenten grotere tekorten aan water.

Het verhogen en verbreden van dijken was voorheen de belangrijkste maatregel, maar dit is niet altijd mogelijk of wenselijk. Door kleiwinningen in de uiterwaarden ontstaat meer ruimte voor de rivier, hetgeen gedurende periodes van hoogwater voor lagere waterstanden zorgt. Daarnaast wordt vrijkomende klei ook ingezet voor het verhogen en verbreden van dijken.