duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Financiële drager voor natuurontwikkeling

Kleiwinningen fungeren vaak - al dan niet in combinatie met zandwinning - als financiële drager voor natuurontwikkeling. Agrarische gronden worden (reliëfvolgend) afgegraven, waarna deze de functie ‘natuur’ krijgen. Met deze functieverandering daalt de economische waarde van de grond.

Voor die waardedaling is voor gronden eenmalig een subsidie mogelijk, mits gelegen binnen het Nationaal Natuurnetwerk. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de waarde van de grond als landbouwgrond. Echter, indien functieverandering onderdeel is van een ontgronding of compensatie voor een ruimtelijke ontwikkeling is geen subsidie mogelijk. Veel kleiwinningen zijn - al dan niet in combinatie met enige vorm van zandwinning - dan ook ‘stand alone’ de financiële drager voor omvorming van agrarische gronden naar nieuwe natuur. In vergunningsaanvragen wordt tegenwoordig steeds meer uitgegaan van een oplevering als natuurgebied. Ook is een visie opgenomen voor de ontwikkeling van de gehele uiterwaard. Op die manier creëer je meerwaarde voor de omgeving en flora en fauna.